Bạn đang ở đây

hình lăng trụ và hình hộp

Định nghĩa hình lăng trụ

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T2, 30/05/2016 - 1:01ch

Định nghĩa. Cho hai mặt phẳng song song \((\alpha)\) và \((\beta)\). Trong mặt phẳng \((\alpha)\) vẽ đa giác \(A_1A_2\ldots A_n.\) Vẽ các đường thẳng song song với nhau lần lượt qua \(A_1, A_2, \ldots, A_n\) cắt mặt phẳng \((\beta)\) lần lượt tại \(A'_1, A'_2, \ldots, A'_n.\) Khi đó ta được một hình lăng trụ.

Đăng kí nhận RSS - hình lăng trụ và hình hộp