Bạn đang ở đây

góc giữa hai mặt phẳng

Một phương pháp xác định góc giữa hai mặt phẳng

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T6, 08/07/2016 - 5:18ch

Trong việc giải bài tập tính góc giữa hai mặt phẳng ta thường gặp trường hợp sau đây:

Cho hai mặt phẳng \((\alpha)\) và \((\beta)\) cắt nhau cắt nhau theo giao tuyến \(\Delta.\) Nếu tồn tại hai điểm \(A, B\) lần lượt thuộc mỗi mặt phẳng \((\alpha)\) và \((\beta)\) mà \(AB \bot \Delta\) thì ta sẽ xác định góc giữa hai mặt phẳng này như sau:

Bài tập tính góc giữa hai mặt phẳng

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T6, 08/04/2016 - 10:27sa

Bài 1. Cho hình chóp \(S.ABC\) có \(ABC\) là tam giác vuông tại \(A\), \(AB=2a\), \(\widehat{BAC}=30^\circ\), \(SA\bot (ABC)\), \(SA=2a\sqrt{3}\).

  1. Tính góc giữa \((SBC)\) và \((ABC)\).
  2. Gọi \(M\) là trung điểm \(AB\), tính độ dài đường cao \(AK\) của tam giác \(AMC\).
  3. Tính góc giữa \((SMC)\) và \((ABC)\).

Từ khoá:

Đăng kí nhận RSS - góc giữa hai mặt phẳng